آموزش موضوعی رياضي متوسطه

اين وبلاگ در زمينه مسايل آموزشي رياضي است.

به نام خدا

نتايج بررسي نظر سنجي همكاران محترم رشته رياضي منطقه فراهان

در پاسخگويي همكاران محترم به سوالات پرسشنامه نتايج زير بدست آمد:تمامي همكاران پاسخ دهنده معتقد بودند كه محتواي انتخاب شده با اهداف كلي درس رياضي 1

و حسابان  وپيش دانسته هاي دانش آموزان متناسب است.

75/از همكاران در پاسخهاي خود اذعان داشتند كه محتواي انتخاب شده با توان يادگيري

فراگيرو رشد ذهني و سني  دانش آموزان و حجم  كتاب با ساعات هفتگي تدريس

 همچنين با روشهاي فعال تدريس متناسب  نمي باشد .ارتباط عمودي و افقي در

 محتواي كتاب منظور شده است وداراي مفاهيم متنوع مي باشد وبراي ارائه تعاريف از

 مفاهيم رياضي استفاده شده است از لحاظ زيبايي ظاهري نظير فونت و رنگ متناسب

بوده است.تمرينات كتاب  كافي بوده اما بعضي از همكاران پيشنهاد دادند كه در پايان

 كتاب در دو بخش تمرينات در حد كتاب ودر حد فراتر از كتاب تنظيم وارائه گردد.

در پايان از كليه همكاران محترم كه در پاسخ گويي به اين سوالات ما را ياري دادند كمال تشكر را دارم.

با تشكر فراوان خداوردي سرگروه رياضي منطقه فراهان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:37  توسط خداوردي  | 

نتایج مسابقه مقاله نویسی

به نام خدا

آسیب شناسی کتابهای کمک آموزشی در زمینه کتابهای جدیدالتالیف

مقدمه

متولیان آموزش در نظامهای آموزشی پیشرفته به استفاده از وسایل کمک آموزشی بسیار معتقدند و معترفند که وسایل کمک آموزشی در هموار ساختن راه تعلیم و تربیت و تدریس نقش مهمی دارندولی آنچه که امروزه مهم به نظر میرسد کتابهایی است که به عنوان کتابهای کمک آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار میگیردو این کتابها به سادگی هر آنچه که مولفان در کتابها  بخصوص کتابهای جدیدالتالیف در نظر گرفته اند را زیر پا گذاشته و با تهیه جواب سوالها و کار در کلاسها و فعالیتهای کلاسی ویا تالیف  کتابهای تستی یادگیری را محدود به سطح دانش کرده  واز یادگیري در سطوح بالاتر جلوگیری میکند.

 

دیدگاه پیا ﮋه وبرونر در زمینه روشهای تدریس

پیا ﮋه روان شناسی است که بیش از روان شناسان دیگربه اهمیت روش فعال تدریس پی برده  وبه کارگیری آنها را توصیه کرده است. پیا ﮋه معتقد است که تصورات و اعمال منطقی ذهن انسان زاییده اعمال اوست بر این اساس اهمیت فعالیتهای دانش آموز و دستکاری او با وسایل  آموزشی به خوبی آشکار می شود پیا ﮋه از روشهای تدریس غیر فعال انتقاد کرده ومعتقد است که برای این که دانش آموز بتواند اعمال ذهنی خود را با یکدیگر هماهنگ کند باید نخست اشیا را دستکاری کند وسپس روی آنها عمل کند و آزمایش هایی را انجام دهد .گرچه ممکن است به         

کارگیری روشهای  فعال  وقت زیادی نیاز داشته باشد ولی نتیجه به کارگیری آنها بهتر از آموزش سطحی در زمان کمتر است.به نظر پیا ﮋه هدف تربیت عقلی  ; تکرارندانسته ها یا حفظ حقایق قالبی نیست انسان باید شخصا به آموختن حقیقت نایل آيد.

برونر  روان شناس آمریکایی معتقد است که قرار دادن پاسخ مستقیم در اختیار دانش آموزان آنان را به کتاب ومعلم متکی میسازدو باعث می شود که از خود کوششی نشان نداده ; در نتیجه از یادگیری رضایت خاطر بدست نمی آورندو انگیزه های یادگیری در آنان ضعیف میشود. برونر با الهام از دیویی معتقد است که هدف آموزش انباشتن ذهن دانش آموزان از معلومات نیست بلکه که یادگیرنده به تفکر منطقی دست یابد.

تفکر منطقی و خلاق عبارتست از فعالیتهای جهت دار ذهن برای حل مساله .

هیلگارد و  مارکوﺋیز یادگیری عبارتست از فرایند تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد در اثر تجربه .

اشکال کار در کجاست؟

بنابر مطالب ذکر شده در بالا هدف آموزش فعالیتهای آموزشی در مدرسه حفظ کردن مطالب درسی یا آموختن  مطالب بی ربط به زندگی نیست .آنچه که مهم است و هدف مربیان آموزشی است این است که دانش آموزان بیاموزند که چگونه فکر کنند ¸ چگونه مسایل را حل کنندو چگونه قضاوت کنند اما .آنچه که کتابهای کمک آموزشی به سیستم آموزشی تزریق می کندانباشته ای است  از معلومات در سطح دانش و هدف این است که دانش آموزی از یک پایه به پایه بالاتر برود و بااهداف آموزشی که  خصوصا در کتابهای جدید التالیف مد نظر قرار گرفته شده منافات دارد.مولفان کتابهای جدیدبا توجه به اهداف آموزشی کتابها را به سمت و سوی گسترش تفکر خلاق و تدریس با روشهای فعال برده اند اما کتابهای کمک آموزشی حتی جواب کار در کلاس وآزمایشها و بحث کنیدو فعالیت کلاسی و ... را به طور کامل داده وخط بطلانی بر تمام این اهداف کشیده اند و دیگر نیازی به فکر کردن دانش آموزان در کلاس درس یا حین یادگیری  نیست.

برای رفع این مشکل چه کنیم؟

در پی هزینه های بسیاری که نظام آموزشی ما برای اصلاح کتابها و فعال کردن روش تدریس و گسترش تفکر خلاق در بین دانش آموزان داده است باید به نتیجه برسیم که اگر واقعا خواهان رسیدن به این اهداف هستیم  و   نمی خواهیم که دانش آموزانی بدون تلاش و بدون خلاقیت را داشته باشیم وسطح آموزش در ابتدایی ترین سطوح آموزش باقی نماند باید از انتشار   کتابهای کمک آموزشی جلوگیری  به عمل آید و با این کار به آموزش خلاق و منطقی در کشور کمک کنیم تا اهداف نظام آموزشی محقق گردد.البته باید از توانمندی و ظرفیت معلمان خلاق و مبتکر در به ثمر نشستن این اهداف نهایت استفاده را کرد .

 

منابع:1-شعبانی ¸حسن¸1380¸مهارتهای آموزشی و پرورشی ¸انتشارات سمت چاپ یازدهم ¸تهران

       2-سیف ¸علی اکبر¸ 1376¸ روشهای اندازه گیری و ارزشیابی  آموزشی ¸ چاپ دوم¸ تهران

      3-شکوهی ¸غلامحسین¸ 1376¸ مربیان بزرگ¸ انتشارات دانشگاه تهران

معصومه خداوردي دبير رياضي منطقه فراهان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:36  توسط خداوردي  | 

گزارش بازدید از مدرسه حاج دیاری

به نام خدا

گزارش بازديد از دبيرستان حاج دياري

در روز 31/1/90از اين واحد آموزشي بازديد به عمل آمد دبيران اين واحد خانمها حاتمي و نوازني هستند. در روز بازديد خانم نوازني در مدرسه حضور داشتند.

در كاربرگ هر دو همكار نمرات بصورت شد AوBيا +و_بود بجز نمرات امتحانات ميان ترم كه به صورت نمره بود.

همكاران در فعاليتهاي گروه آموزشي رياضي شركت و همكاري خوبي نداشته و از اين نظر از همكاران گله مند بوديم كه همكاران قول فعاليت وشركت در كارهاي گروه را دادند.

خانم حاتمي دروس هندسه 1ورياضي پيش تجربي وخانم نوازني رياضي 2ورياضي3انساني وتجربي –آمار - رياضي پيش انساني را تدريس ميكردند .

نمونه طرح درس روزانه خانم حاتمي در درس رياضي پيش تجربي ديده شد همچنين نمونه طرح درس هاي روزانه خانم نوازني در درسهاي آمار- رياضي3 تجربي- رياضي2ديده شد . از كتابخانه مدرسه بازديد شد.

 تعدادي محدود كتاب مناسب كمك آموزشي در مدرسه موجود بود ولي براي استفاده همه دانش آموزان كافي نبود ولي با اين حال گفته شد دانش آموزان از اين كتابها استقبال خوبي دارند.

در اين بازديد خانم حاتمي قبول زحمت كرده و تدريس كلاس آموزشي نرم افزار geogebraرا بعهده گرفتند .

 در پايان از همكاري تمامي همكاران محترم كمال تشكر را دارم .

سرگروه گروه آموزشي رياضي خداوردي

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:34  توسط خداوردي  | 

برگزاری مسابقه مقاله نویسی

باسمه تعالی

ادراه ی آموزش و پرورش فراهان

گروه آموزشی متوسطه ریاضی

شیوه نامه برگزاری مسابقه مقاله نویسی

سال تحصیلی 90-89

 

 

مقدمه:

با توجه به تغییرات اساسی برخی از کتابهای ریاضی متوسطه در سالهای اخیر و به منظور استفاده از نقطه نظرات 

 کارشناسانه و مکتوب دبیران ریاضی متوسطه منطقه در این خصوص، گروه ریاضی منطقه در نظر دارد مسابقه مقاله

نویسی به شرح زیر برگزار کند.

 

اهداف :

·        توجه به اهداف و استانداردهای  آموزش ریاضی درمحتوای کتابهای جدیدالتالیف

·        استفاده از نقدها و بررسی ها در جهت بهبود تدوین و  تدریس محتوای آموزشی

·        گسترش صحیح محتوای کتابهای  جدیدالتالیف در کتابهای  کمک آموزشی ریاضی

·        تعامل بین همکاران و انتقال تجربیات

 

 

موضوع های پیشنهادی:

-         نقد و بررسی کتابهای جدیدالتالیف شامل ریاضی 1 ، 2 و حسابان و ارائه راهکار

-         آسیب شناسی کتابهای کمک آموزشی در زمینه کتابهای جدید التالیف

-         نقش کتابهای جدیدالتالیف در بهبود کیفیت آموزش ریاضی

-         محتوای مورد انتظار دبیران از کتابهای در دست تالیف

-         بررسی ارتباط طولی وعرضی محتوای کتابهای ریاضی پایه های مختلف

 

 

شرایط شرکت کنندگان :

o       کلیه دبیران ریاضی (رسمی و غیر رسمی) دوره متوسطه  منطقه

 

                                                 شرایط مقاله:

        مقالات با رعایت اصول مقاله نویسی (ارائه فهرست، چکیده، مقدمه، طرح موضوع، بحث و نتیجه گیری، ارجاع درون متن و فهرست منابع) حداکثر در پنج صفحه ارائه گردد.

        مقالات ارسالی عودت داده نمی شود.

      مقالات ارسالي حداكثر تا تاريخ 20/1/89 به گروههاي آموزشي ارسال گردد.

                                             شیوه اجرا:

1.     مسابقه درمرحله منطقه ای برگزار می شود.

2.     گروه ریاضی متوسطه منطقه  پس از جمع آوری، بررسی وانتخاب مقاله برتر، اثر برگزیده را حداکثر تا پایان فروردین ماه 1390به گروه ریاضی متوسطه استان مركزي ارسال مي نمایند.

3.     نتایج در مرحله منطقه  از طریق وبلاگ گروه آموزشی اعلام می گردد. www.riazifarahan.blogfa.com                                         

 

با تشكر سرگروه متوسطه فراهان: خداوردي

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:3  توسط خداوردي  | 

نمونه طرح درس

نمونه شماره 1: طرح درس بازنويسي شده در درس رياضي (1)  طرح درس روزانه
موضوع درس

ضرب يک جمله اي و چند جمله اي و تقسيم يک جمله اي بر يک جمله اي    عناوين فرعي
(رئوس مطالب)

الف) ضرب يک جمله اي در چند جمله اي
ب) ضرب چند جمله اي در چند جمله اي
ج) تقسيم يک جمله اي بر يک جمله اي
   هدف کلي درس

دانش آموزان با روش صحيح ضرب يک جمله اي و چند جمله اي در چند جمله اي روش صحيح تقسيم يک جمله اي بر يک جمله اي آشنا شوند.    هدفهاي جزئي

الف) دانش آموزان با ضرب يک جمله اي در چند جمله اي آشنا شوند.
ب) دانش آموزان با ضرب چند جمله اي در چند جمله اي آشنا شوند.
ج) دانش آموزان با تقسيم يک جمله اي بر يک جمله اي آشنا شوند.
   هدفهاي رفتاري

پس از پايان آموزش از دانش آموزان انتظار مي رود بتوانند:
1- توزيع پذيري عمل ضرب نسبت به جمع را تعريف کنند. (شناختي - دانش)
2- غير از مثال کتاب در مورد توزيع پذيري عمل ضرب نسبت به جمع مثالي بزنند. (شناختي - کاربرد)
3- ضرب يک جمله اي در چند جمله اي را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختي - درک و فهم)
4- ضرب چند جمله اي در چند جمله اي را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختي - درک و فهم)
5- تقسيم يک جمله اي بر يک جمله اي را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختي - درک و فهم).
   رفتار ورودي

دانش آموزان بايد:
- مفهوم يک جمله اي و چند جمله اي و روش جمع کردن آنها را بدانند.
   ارزشيابي تشخيصي

1- يک جمله اي را با ذکر مثال بيان کنيد.
2- در مورد چند جمله اي مثالب بزنيد.
3- تمرينهاي داده شده در زمينه جمع جبري يک جمله اي را حل کنيد.
   فعاليت هاي آموزشي

فعاليت هاي معلم

1- سلام و احوالپرسي، حضور و غياب و جويا شدن علت غيبت غائبين جلسه قبل
2- دقت در وضعيت روحي و جسمي دانش آموزان
3- معرفي درس جديد
4- طرح سؤال و برانگيختن توجه و تفکر دانش آموزان در زمينه ي موضوع درس
5- توجه به پاسخهاي دانش آموزان و جلب توجه  آنها با طرح سؤالهاي جديد
6- ارائه مثالهايي از نمونه ها و غير نمونه هاي مطالب درس
7- ارزشيابي تکويني در طول فعاليت هاي آموزشي
8- اظهار نظر نهايي در زمينه درستي يا نادرستي تمرينهاي حل شده ي دانش آموزان

فعاليت هاي دانش آموزان

1- گزارش از علل غيبت جلسات قبل
2- توجه به مطالب معلم و يادداشت آنها
3- تفکردرباره سؤالهاي معلم و پاسخ دادن به آنها
4- مقايسه نمونه ها و غير ارائه شده ي معلم
5- فرضيه سازي و طرح سؤال
6- حل تمرينهاي داده شده در کلاس
7- مطالعه متن درس و بحث و گفتگو در مورد مفاهيم آن به صورت گروهي
8- جمع بندي مطالب درس
   روش تدريس

روش توضيحي، روش پرسش و پاسخ، روش حل تمرين و روش حل مسأله    وسايل آموزشي

کتاب درسي، تخته سياه، گچ سفيد و رنگي، دفتر حضور و غياب    ارزشيابي

الف) از دانش آموزان خواسته مي شود درباره درس ارائه شده اظهار نظر کنند و به اين ترتيب ميزان علاقمندي آنها به موضوع مورد نظر و فعاليت کلاس مشخص مي شود.
ب) به سؤالهاي زير پاسخ دهند:
1- توزيع پذيري عمل ضرب نسبت به جمع را در يک سطر بنويسيد.
2- در مورد توزيع پذيري عمل ضرب مثالي بزنيد.
3- ضربهاي چند جمله در چند جمله زير را حل کنيد.
تمرينها بايد زير هر سؤال نوشته شود.
4- تقسيمهاي يک جمله اي بر يک جمله اي داده شده را انجام دهيد.
تمرينها بايد در زير هر سؤال نوشته شوند.
   فعاليت هاي تکميلي

1- متن کتاب در زمينه موضوع درس امروز را با دقت مطالعه کنيد.
2- تمرينهاي صفحه 53 کتاب را حل کنيد و با خود در جلسه آينده به کلاس بياوريد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:13  توسط خداوردي  | 

بارم دروس ریاضی و مبانی کامپیوتر و انفورماتیک سال تحصیلی 88-1387بارم بندی ریاضیات (1 )

فصل

عناوین

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

 

اول

از اعداد طبیعی تا پایان اعداد اعشاری

5/1

1

2

اعداد حقیقی- تقریب های اعشاری اعداد حقیقی

1

نمادها و زبان ریاضی

5/1

دوم

از ابتدای فصل تا پایان تفاضل مجموعه ها

5/1

-

5/1

مجموعه های متناهی و نامتناهی مشخص کردن مجموعه ها

5/1

-

سوم

توان رسانی وقواعدآن

5/1

1

2

نمادعلمی

5/0

ریشه گیری

5/1

چهارم

تفریق و قرینة اعداد- تقسیم و معکوس اعداد

5/0

2

3

عبارت های جبری

5/2

اتحادها و تجزیه

3

پنجم

معادله

1

1

75/1

رابطة خطی

5/2

از شیب تا پایان خط های عمود برهم

-

5/2

25/2

دستگاه معادلات خطی دو مجهولی- فاصلة دونقطه

-

5/1

ششم

نسبت های مثلثاتی

-

3

2

هفتم

ازابتدای فصل تا پایان ساده کردن عبارت های گویا

-

5/1

2

از ابتدای تقسیم چندجمله ای ها تا پایان فصل

-

5/1

هشتم

معادلات درجة دوم وحل آن ها

-

3

2

نهم

نامعادلات درجة اول

-

2

5/1

جمع

20

20

20


  بارم بندی ریاضیات ( 2)


فصل

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

اول

4

5/1

5/2

دوم

5/1

دوم

اول

5

1

3

دوم

5/1

سوم

اول

4

5/1

5/2

دوم

2

چهارم

اول

1

1

2

دوم

1

سوم

-

5/1

پنجم

اول

-

75/0

5/2

دوم

-

5/1

سوم

-

5/1

ششم

 

-

5/3

5/2

هفتم

 

-

3

5/2

هشتم

اول

-

75/1

5/2

دوم

-

5/1

جمع

 

20

20

20


بارم بندی ریاضیات (3 ) علوم تجربی

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

9

4

دوم (تا پایان صفحه68)

11

9

دوم (از صفحه 69تا آخرفصل)

-

سوم

-

3

چهارم

-

4

جمع

20

20


  بارم بندی ریاضیات ویژه علوم انسانی

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

5/13

5/3

5/7

دوم (تا پایان مسائل صفحه67)

5/6

5/1

5/7

 دوم (از صفحه 67تا آخرفصل)

-

7

سوم

-

8

5

جمع

20

20

20


بارم بندی جبر و احتمال

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

10

5/5

دوم(تابخش2ـ8 در صفحه67)

10

5/5

دوم(ازبخش2ـ8 درصفحه67 تا آخرفصل)

ـ

سوم

-

2

چهارم

-

7

جمع

20

20


        بارم بندی هندسه (1)


فصل

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

1-1

5/3

5/2

5/3

1-2

1-3

1-4

5/3

1-5

1-6

3

5/1

1-7

دوم

2-1

4

5/2

2

2-2

5/4

3

سوم

3-1

5/1

-

2

3-2

-

2

3-3

-

3

5/3

3-4

-

3-5

-

5/2

3-6

-

چهارم

4-1

-

2

5/1

4-2

-

4-3

-

3

5/1

4-4

-

4-5

-

5/2

5/1

4-6

-

جمع

 

20

20

20


بارم بندی هندسه (2)


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

12

5

دوم (تا صفحه74 ، رابطه طولی در دایره)

8

5

 دوم (ازصفحه74 ، رابطه طولی در دایره تا آخرفصل)

-

سوم

-

5

چهارم

-

5

جمع

20

20

 

بارم بندی آمار و مدل سازی

فصل

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

2

-

2

دوم

5

1

2

سوم

2

-

2

چهارم

4

2

3

پنجم

7

2

3

ششم

-

5/4

4

هفتم

-

5/4

4

هشتم

-

این فصل اختیاری می باشد .

-

-

پروژه کتبی 6 نمره

-

جمع

20

20

20

    توجه :  
 اهداف آموزشی  این درس بدون  اهمیت  دادن به  انجام  پروژه  محقق  نمی شود و نمرات کلاس نیز نمی تواند آن را پوشش دهد.
 پروژه در نوبت اول در ارزشیابی مستمر ملحوظ می شود ودرنوبت دوم لازم است پروژه به صورت کتبی  به عنوان قسمتی از ارزشیابی پایانی ( بر اساس چک لیست کتاب راهنمای معلم ) منظور شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 11:33  توسط خداوردي  | 

گزارش بازدید سرگروه های محترم استان از شهرستان فراهان

گزارش بازدید  سرگروههای محترم استان از شهرستان فراهان

 

در بازدیدی که   سرگروههای محترم استان از منطقه فراهان داشتند همکاران محترم گروه ریاضی متوسطه در جلسه ای که با حضور کارشناس محترم گروههای آموزشی آقای خسروی و جناب آقای خورشیدی داشتند ضمن تشکر از حضور ایشان در منطقه موارد زیر را بیان کردند:

 

1-عدم آگاهی رسانی در زمینه بخشنامه ها وموارد ارسالی از سوی سر گروه ریاضی متوسطه

2-عدم اطلاع همکاران از زمان کلاسهای توان افزایی

             3 -عدم برگزاری کلاسهای توان افزایی در منطقه

4- عدم وجود امکانات کافی در زمینه فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای آموزشی و عدم اطلاع  کافی همکاران از نحوه استفاده از امکانات موجود

5-عدم موافقت با برگزاری جلسات گروه ریاضی منطقه

 

همکاران در پایان ضمن تشکر از حضور محترم استان خواهان همکاری بیشتر بین گروه ریاضی

 

منطقه و گروه استان  وهمچنین اطلاع رسانی به موقع برای شرکت در کلاسهای توان افزایی  برگزاری

 

کلاسهای جبرانی  در دروس پایه استفاده از همکاران تخصصی درتدریس  دروس تخصصی

 

برگزاری  کلاسهای توان افزایی برای همکاران منطقه شدند . همچنین همکاران بیان کردند که در

 

خصوص افزایش کیفیت آموزشی استفاده از نرم افزارهای آموزشی امری اجتناب ناپذیر است  بنابراین

 

خواستار امکانات لازم  برای استفاده از نرم افزارهای آموزشی وآموزش لازم  در راستای ارتقای

 

کیفیت.شدند همچنین همکاران به ساخت کلیپ های آموزشی و شرکت در مسابقه کلیپ های آموزشی

 

ترغیب گشتند.

 

 

با تشکر  سرگروه ریاضی متوسطه منطقه فراهان  خداوردی 30/9/89

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 12:3  توسط خداوردي  | 

همکار گرامی

با احترام پرسشنامه ای که اکنون در اختیار شما قرار گرفته مربوط به "گروه ریاضی شهرستان فراهان  برای  کتاب ریاضی سال اول عمومی "و حسابان جدید است که در بین دبیران ریاضی توزیع    می شودلذا مستدعیست با تکمیل وعودت به موقع آن ،گروه ریاضی منطقه را در گردآوری داده های معتبر یاری فرمایید.

خاطر نشان می سازد که ذکر نام الزامی نیست واطلاعات حاصل از آن صرفا برای یک کار پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.از این رو خواهشمند است با کمال دقت و صداقت به پرسشها پاسخ دهید.

 

پیشاپیش از همکاری جنابعالی کمال سپاسگزاری را دارد

                                                         گروه ریاضی منطقه فراهان

 

نام:                           نام خانوادگی:                            سابقه تدریس:                   محل خدمت:   جنسیت:                                    

1- محتوی انتخاب شده متناسب با اهداف است و کل اهداف را در نظر می گیرد.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

2- محتوی انتخاب شده متناسب با توان یادگیری فراگیر و رشد شناختی (رشد ذهنی وسنی)همخوانی دارد.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹   د) موافقم‹   ه)کاملا موافقم‹

توضیح دهید:

 

3- محتوی انتخاب شده  از نظر زمان و وقت (حجم باساعات هفتگی)تناسب دارد.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

4- محتوی انتخاب شده با روشهای تدریس فعال متناسب است.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

5- محتوی انتخاب شده با پیش دانسته های  ما در سال های قبل متناسب است.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

6-ارتباط عمودی وافقی در محتوی منظور شده است.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

7-محتوی در نظر گرفته شده متناسب با امکانات، تجهیزات آموزشی مدارس هماهنگ است.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

8-محتوی دارای مفاهیم متنوع است،از نوع ابتکار جویی برخوردار است.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

9-تمرینات از نظر کفایت مناسب است

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

10-از زبان ریاضی برای تعریف مفاهیم ریاضی استفاده شده است.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

کدام مفاهیم:

 

11-فراگیر با منطق ریاضی آشنا می شود.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

12-استفاده از اشکال، رنگ وفونت متناسب رعایت شده است.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

13-تمرینات کتاب در جهت رسیدن از مفاهیم ذهنی به سمت استدلال ریاضی تنظیم شده است.

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

14-با ارایه ی کتاب راهنمای معلم برای تدریس در سطوح مختلف ...

الف)کاملا مخالفم ‹     ب)   مخالفم‹     ج) بی نظرم‹  د) موافقم‹  ه)کاملا موافقم‹

15-نظرات و پیشنهادات خود را برای تغییر ،تکمیل وتصحیح مباحث مفاهیم،اشکال،تمرینات وتمرینات تکمیلی را ضمیمه نمایید.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 11:17  توسط خداوردي  | 

روش آموزش اصلی کتاب درسی «حسابان» روش «حل مسئله» است که درک معنادار از مفاهیم ریاضی، توانایی به کارگیری ریاضی در حل مسائل واقعی، یادگیری استراتژی‌های حل مسئله، توانایی استدلال، مباحثه و موشکافی، از جمله اهداف مؤلفان در تهیه این کتاب‌ است.

طرح درس‌ها در این کتاب به گونه‌ای است که با طرح یک مسئله، مباحثه‌ای در میان دانش‌آموزان ایجاد و در انجام مباحثه اهداف بسیاری برآورده و توانایی‌هایی نیز تقویت می‌شوند که از جمله این توانایی‌ها می‌توان به «همکاری اجتماعی»، «دقت در بیان خود و روشن ساختن افکار»، «سعی در درک دیگران»، «تجزیه و تحلیل و موشکافی»، «برقرار کردن ارتباطات منطقی بین جملات و داده‌ها»، «نقادی دیگران و نقدپذیر شدن»، «استفاده از تجربه دیگران و اصلاح خود» و «یافتن نقاط ضعف افکار خود و دیگران» اشاره کرد.
آموزش استراتژی‌های حل مسئله نیز از اهداف کتاب است که هیچ‌گاه به‌طور مستقیم نباید انجام شود، بلکه باید دانش‌آموزان با تجربه خود به آن‌ها دست یابند.
ارتباط با محیط پیرامون از اصولی است که در تألیف این کتاب مورد توجه قرار گرفته است، به این معنا که در اکثر موارد، مسئله‌ی طرح‌شده در دنیای غیرریاضی است که ابتدا با توصیف مناسب به یک مسئله ریاضی تبدیل می‌شود، سپس در دنیای ریاضی حل می‌شود و در نهایت جواب‌های به‌دست آمده باید در دنیای واقعی تفسیر شوند. این روند و تکرار آن در جاهای دیگر از اهداف مهم این کتاب‌ است.
توجه به فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی از جمله نکات ویژه‌ی کتاب درسی «حسابان» به شمار می‌آید.

منبع خبر: خبرگزاری کتاب ایران      تاریخ خبر: 1/8/79

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 10:46  توسط خداوردي  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

گزارش بازدید  سرگروههای محترم استان از منطقه فراهان

 

در بازدیدی که   سرگروههای محترم استان از منطقه فراهان داشتند همکاران محترم گروه ریاضی متوسطه در جلسه ای که با حضور کارشناس محترم گروههای آموزشی آقای خسروی و جناب آقای خورشیدی داشتند ضمن تشکر از حضور ایشان در منطقه موارد زیر را بیان کردند:

 

1-عدم آگاهی رسانی در زمینه بخشنامه ها وموارد ارسالی از سوی سر گروه ریاضی متوسطه

2-عدم اطلاع همکاران از زمان کلاسهای توان افزایی

        3 -عدم برگزاری کلاسهای توان افزایی در منطقه

4- عدم وجود امکانات کافی در زمینه فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای آموزشی و عدم اطلاع  کافی همکاران از نحوه استفاده از امکانات موجود

5-عدم موافقت با برگزاری جلسات گروه ریاضی منطقه

 

           همکاران در پایان ضمن تشکر از حضور محترم استان خواهان همکاری بیشتر بین گروه ریاضی

 

        منطقه و گروه استان  وهمچنین اطلاع رسانی به موقع برای شرکت در کلاسهای توان افزایی  برگزاری  

 

          کلاسهای جبرانی  در دروس پایه استفاده از همکاران تخصصی درتدریس  دروس تخصصی

 

      برگزاری  کلاسهای توان افزایی برای همکاران منطقه شدند . همچنین همکاران بیان کردند که در  

 

خصوص افزایش کیفیت آموزشی استفاده از نرم افزارهای آموزشی امری اجتناب ناپذیر است  بنابراین

 

خواستار امکانات لازم  برای استفاده از نرم افزارهای آموزشی وآموزش لازم  در راستای ارتقای

 

کیفیت.شدند همچنین همکاران به ساخت کلیپ های آموزشی و شرکت در مسابقه کلیپ های آموزشی

 

ترغیب گشتند

 

با تشکر  سرگروه ریاضی متوسطه منطقه فراهان  خداوردی 30/9/89

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 10:22  توسط خداوردي  | 

نقد فصل اول کتاب جدید حسابان

بسمه تعالي

 

(السلام عليك يا ابا عبدلله الحسين)

با سلام و با عرض تسليت به مناسبت ايام محرم و شهادت حضرت امام حسين(ع)

 موارد ذيل در خصوص كتاب جديد التاليف حسابان به نظر بنده (احمد واشقاني فراهاني ) دبير رياضي منطقه فراهان كه به تدريس اين درس اشتغال دارم رسيده است.

 

1-شيوه آموزشي كتاب جديد مبتني بروش حل مسئله وروش اكتشافي است كه بسيار روش خوب و مناسبي است ولي با توجه به ساعات اختصاص داده شده به اين درس (4 ساعت در هفته)فرصت كمي براي اجراي اين روش است و در خواست ساعات بيشتري را داريم.

 

2-مطالب ارائه شده در فصل اول اندكي نا همگون است مثلا بحث دنباله ها ودو جمله اي پاسكال نيوتن تا حدودي با بقيه مطالب نا همگون بوده و دو بخش دو جمله اي نيوتن بهتر است مطالب با بسط و توضيح بيشتري ارائه شود.

 

3-يكي از اشكالات وارد به فصل اول كتاب عدم وجود آموزش نرم افزاري است مخصوصا در قسمت حل معادلات و نا معادلات با نمودار هندسي بهتر است كليپ هاي آموزشي ارائه شده و در هر چند جلسه يكبار از كارگاه كامپيوتر استفاده شود.

 

4-در خصوص آموزش نرم افزاري بهتر است نرم افزارهاي ساده تر رياضي مانند geogebra ,cabri, mathmaticaدر حد لزوم به دبيران و دانش آموزان آموزش داده شود.به نظر ميرسد كه آموزش كتاب جديد بدون استفاده از فناوري مشكل است و با اين شيوه بسيار جذاب تر خواهد شد .

 

با سپاس و تشكر

احمد واشقاني فراهاني

21/9/89

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:33  توسط خداوردي  | 

اسامي همكاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم خداوردي

رياضي1

رياضي جبراني

گروههاي آموزشي

 

 

 

 

 

 

 

خانم صيدي

رياضي سوم فني

رياضي دوم فني

رياضي1

رياضي جبراني

 

 

 

 

 

 

خانم عبداللهي

رياضي1

هندسه دوم

رياضي1

شيمي/فيزيك

شيمي/رياضي پيش

رياضي جبراني

امار

رياضي  سوم انساني

 

 

خانم هاشمي

رياضي 1

رياضي جبراني

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم حاتمي

هندسه دوم

رياضي پيش تجربي

رياضي  سوم تجربي

 

 

 

 

 

 

 

خانم نوازني

رياضي  پيش انساني

رياضي  سوم انساني

رياضي دوم

امار

رياضي  سوم تجربي

آمادگي دفاعي

 

 

 

 

آقاي اميدي

 

هندسه سوم

هندسه دوم

رياضي دوم فني

رياضي1

 

 

 

 

 

 

آقاي مومن

 

حساب ديفرانسيل

مباني

رياضي  سوم انساني

نرم افزار

رياضي1

 

 

 

 

 

آقاي واشقاني

هندسه پيش

جبر و احتماال

حسابان

رياضي سوم فني

امار

 

 

 

 

 

احمدي

 

رياضي1

امار

رياضي  سوم انساني

 

 

 

 

 

 

 

خانم صادقي

رياضي پيش تجربي

رياضي1

رياضيات تكميلي

رياضي دوم

رياضي  سوم انساني

امار

امار

رياضي  سوم تجربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:59  توسط خداوردي  | 

گزارش عملكرد ماهانه آبان ماه

       به نام خدا

1-تكثير راهنماي فصول براي همكاران در درس حسابان

2-تقاضاي بازديد ماهانه  مدارس جهت ارتباط با همكاران

3-تقاضاي برگزاري جلسه گروه رياضي در تاريخ 25/8/89با موافقت اداره به اطلاع همكاران  رسيد

البته اين جلسه  لغو شد.

4-ارسال برنامه ماهانه و سالانه به استان

5-تقاضاي ارسال نمونه سوال رياضي 1 به مدارس

6-نوشتن مطالب جديد به صورت هفتگي

7-ارسال بارم بندي دروس رياضي 1- رياضي 3 جديد - رياضي 2 جديد – حسابان جديد

8-ارسال نمونه سوال رياضي 1 به مدارس

9-شركت در جلسه گروههاي آموزشي منطقه

10-بازديد از مدارس شهيد وثاقتي و آيندگان خنجين

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:21  توسط خداوردي  | 

سوال هفته سوم لحظاتی با ریاضی

A,b,c,d,eاعدادي هستند كه 1-a=2+b=3-c=4+d=5+e كداميك از اعداد a,b,c,d,e از بقيه بزرگتر است؟

1(a         2(b        3(c         4(d       5(e    

                                               

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:50  توسط خداوردي  | 

بارم بندی کتاب ریاضی 3 جدید التالیف

عکسی در مورد این خبر درج نگردیده است

موضوع خبر: باارم بندی کتاب جدید التالیف ریاضی 3

عنوان خبر: بارم بندی کتاب جدید التالیف ریاضی 3

متن خبر: نوبت اول : فصل اول :8 و فصل دوم :12 نوبت دوم و شهریور : فصل اول:4 فصل دوم:7 فصل سوم:5 فصل چهارم:4

تاريخ خبر: 10/8/89

منبع خبر: دبیرخانه راهبری ریاضی کشوری

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 9:12  توسط خداوردي  | 

مطالب قدیمی‌تر